Living Stone blog 3

 

 

All Posts

Digitale marketing metrics: een vanity fair

De bedrijfswereld focuseert zich bij zijn marketinginspanningen in toenemende mate op digitale marketing. Hierbij worden (al dan niet bewust in het kader van een strategie) een reeks van platformen geselecteerd waarop men actief wenst te zijn.

De reeds eerder gebruikte kanalen zoals websites, microsites voor productpromotie, productlanceringssites, werden de voorbije jaren aangevuld met vluchtige outreach kanalen, “sociale kanalen”, waarin men snel en zonder veel complexiteit boodschappen kan plaatsen dichtbij of in de netwerken van relevante stakeholders. De “social networking” platformen die vandaag het meest worden gebruikt[1], variëren in aantal gebruikers van 1,1 miljard voor facebook tot 15 miljoen voor de nummer 15 op de lijst. Deze distributie toont aan hoe geconcentreerd het gebruik van sociale media verloopt, met bovendien een grote overlap van gebruikers op diverse kanalen (LinkedIn en Facebook vb).

Verder maken bedrijven vaak gebruik van digitale newsletters, die per e-mail uitgezonden worden (Mailchimp, Campaign Monitor, Microsoft Dynamics, Flexmail…).

Verder worden nog video sharing services gebruikt (YouTube, Vimeo,…), hoewel ook in de meeste social networking media vandaag video geïntegreerd kan worden.

 

Meer dan 5 digitale marketing platformen...

Het volledige digitale ecosysteem van een bedrijf bestaat dus uit vele verschillende kanalen, en niet zelden worden 5 of meer platformen gebruikt. Sociale netwerken en andere digitale platformen genereren een niet-aflatende stroom van data die kan gebruikt worden om inzichten te verwerven in de effectiviteit van digitale campagnes.

 

Globaal gezien beschikt een onderneming over twee benaderingen m.b.t. de effectiviteit van online media:

  • Een eigen team of extern team de analyse laten doen, al dan niet aan de hand van een off-the-shelf tool. Dit impliceert dat men zich beperkt tot de presentatiemogelijkheden van de data zoals die door de tool worden aangeleverd. Zoals reeds eerder gesteld, leidt dit niet tot een unieke geaggregeerde dataset.
  • Geen aandacht besteden aan objectieve meting en afgaan op de bedrijfsparameters: verkoop, loyauteit van klanten,… Dit brengt geen duidelijk en actiegericht beeld van de relatie tussen online inspanningen en de bedrijfsresultaten. Bovendien maakt het abstractie van de specifieke doelstellingen die met online-inspanningen beoogd worden (bv. awareness creëren).

Onze SONAR digitale impact analytics service brengt voor beide benaderingen een oplossing.

 

[1] Bron: The Most Popular Social Networking Sites | eBizMBA , Feb 16

 

Doe mee met onze SONAR Battle

Indien je de enquête invult via de onderstaande link, dan maak je kans op een GRATIS kwartaalrapportage op basis van SONAR.

New Call-to-action

Related Posts

The importance of value in B2B marketing: looking beyond price

In the current economic context, with prices and inflation rising, it is essential for B2B companies to look beyond price alone. Value has become a central element in B2B marketing strategies. In this blog, we dive deeper into the different aspects of value, and how B2B companies can maximize these aspects.

War and turmoil: navigating global challenges in B2B marketing

How to be successful as a medium-sized B2B company in a troubled world. Strategies and the role of a B2B marketing agency in facing global challenges. In a world full of geopolitical tensions, economic uncertainties and rapidly changing technologies, B2B companies face numerous challenges. These challenges have a direct impact on how B2B companies develop and implement their marketing strategies. In this blog, we will discuss some of the key global challenges that a medium-sized B2B company in Belgium or Europe may face. We will also explore possible strategies that can help companies successfully deal with these challenges, with a focus on the role of a B2B marketing agency such as Living Stone.

More informed buyers and larger DMUs:

Showpad CEO Hendrik Isebaert shares insights on the changing world of B2B sales in interview with Alex Moyle We recently watched a webinar with Alex Moyle over at The Growth Hub, where Moyle interviewed Showpad CEO Hendrik Isebaert on how the world of B2B selling has changed in the last three years. In this blogpost, we share some of the insights we found really interesting from the interview, starting with one of the biggest shifts – the point in the buyer’s journey where prospects now reach out to sales reps. “What we find is that 60% of the buying cycle has already taken place before the first interaction with the buyer,” says Hendrik Isebaert. In the interview, Isebaert talks about two major changes in particular: the expanded access that buyers have to information, and the trend to larger decision-making units.