Living Stone blog 3

 

 

Alle Posts

Crib economy – Over leven in het covid tijdperk

Tijdens de eerste lockdown keken we uit naar een snelle ‘back to normal’. Intussen lijkt de wereld voorgoed veranderd. Onderzoek toont aan dat ¾ van de bevolking aarzelend staat tegenover activiteiten waarbij contact met anderen moeilijk te vermijden is. Hierbij denken we aan kantooromgevingen, openbaar vervoer, vluchten, car pooling, …

Bovendien is er een steeds groter wordend maatschappelijk draagvlak voor veranderingen op het vlak van ecologie en duurzaamheid. Op het eerste zicht staan COVID-19 en ecologie los van elkaar. De pandemie heeft ons echter bewust gemaakt van onze kwetsbaarheid tegenover natuurelementen zoals pandemieën en klimaatverandering.

Ook voor marketeers zijn er belangrijke verschuivingen merkbaar.

Lokale economie

Nu mensen zich minder vaak of zelfs niet meer naar kantoor moeten begeven kopen ze meer dan ooit in de buurt van hun woonplaats. Opeenvolgende lockdowns en een toegenomen focus op de ecologische voetafdruk (en stijgende brandstofprijzen) zorgen ervoor dat mensen steeds minder geneigd zijn zich ver te verplaatsen.

Verdere digitaliseren van marketing- en verkoopkanalen

Anderzijds is er een stijgende digitalisering. Bioscoopbezoek daalt, maar streaming video platformen tekenen spectaculaire groeicijfers op. In 2020 waren er voor het eerst meer abonnementen op streaming video platformen dan op traditionele kabeltelevisie. Ook online-onderwijs en online-winkelen zitten enorm in de lift.
Bedrijven als Amazon merken dat zelfs alledaagse gebruiksproducten steeds vaker online gekocht worden. Consumenten geven aan dat ze ook na de pandemie in dezelfde mate gebruik willen maken van online shopping en thuislevering.
Grote spelers als Facebook zien hun gebruikers in de toekomst een digitaal dubbelleven leiden in een omgeving die zij als ‘metaverse’ omschrijven. Een metaverse is een virtuele ontmoetingsplaats waar sociaal contact verloopt via virtual- of augmented reality. Dit wordt door velen als de volgende iteratie van het internet gezien. Deze omwenteling zou even ingrijpend kunnen worden als de ‘semantic web’ en ‘web 2.0’ evoluties uit het verleden.

Marketing in een nieuw tijdperk

Voor marketeers is het belangrijk om de klant opnieuw te leren kennen. Zoals steeds biedt verandering zowel kansen als bedreigingen.

Lokale content en personalisatie

In de nieuwe digitale wereld is er geen “one size fits all”. Iedereen leeft en consumeert meer en meer vanuit zijn persoonlijke bubbel. Dit maakt dus ook dat de noodzaak aan personalisatie van content steeds groter wordt. Marketingautomatisering en datamining zullen in de toekomst deze verandering mogelijk maken.

Multi-channel marketing

De wereld is divers. Er zullen steeds mensen zijn die de weg naar digitale oplossingen niet vinden. Anderzijds zal de groep die uitsluitend digitaal te bereiken valt, verder groeien. Flexibele oplossingen waarbij een opleiding bijvoorbeeld zowel ter plaatse als online gevolgd kan worden zullen de norm worden.

Bedrijven bespelen vandaag een panoplie van zowel analoge als digitale klantencontacten en het aantal mogelijkheden blijft toenemen. De klant verwacht een ervaring die naadloos over dit groeiende aantal platformen geïntegreerd is. Ook hiervoor zullen technologie en marketing steeds meer hand in hand gaan.

Investeren in klantentrouw

De komst van nieuwe kanalen maakt klanten over het algemeen minder trouw. Een consument op twee geeft aan nieuwe merken te proberen sinds de pandemie. Voor marketeers is het belangrijk om zicht te houden op het verloop van klanten en verder in te zetten op klantentrouw.

Als je meer wil weten over hoe je merk te wapenen tegen een steeds sneller evoluerende wereld, neem dan contact op met Anne-Mie, per e-mail op anne-mie.vansteelant@livingstone.eu, of bel naar +32 (0)55 59 10 01.

 

Bronnen:

The Trends That Will Stay With Us And Change Marketing, Even After The Corona Is Gone (forbes.com)

How the coronavirus is boosting the stay-at-home economy | World Economic Forum (weforum.org)

Remote work is predicted to transform the future economy | World Economic Forum (weforum.org)

Hybrid working: How can business leaders make it a success | World Economic Forum (weforum.org)

post_covid_economy.pdf (barclays.com)

Anne-Mie Vansteelant
Anne-Mie Vansteelant
COO | Managing Partner at Living Stone

Lees ook onze andere artikels

Hoe draagt communicatie bij tot het succes van jouw ziekenhuis?

Als je gehoord wil worden, moet je bewijzen dat je de moeite waard bent Een gedifferentieerde positionering verscherpt de waardeperceptie van een ziekenhuis, waardoor de aantrekkelijkheid ervan in de ogen van cruciale stakeholders zoals verwijzende artsen en uiteindelijk de patiënt toeneemt. De kernvraag vat zich samen in enkele woorden: hoe kun je een relatie uitbouwen met je doelgroepen die berust op vertrouwen, hoe word je een betrouwbare partner, waarnaar men luistert.

Crib economy – Over leven in het covid tijdperk

Tijdens de eerste lockdown keken we uit naar een snelle ‘back to normal’. Intussen lijkt de wereld voorgoed veranderd. Onderzoek toont aan dat ¾ van de bevolking aarzelend staat tegenover activiteiten waarbij contact met anderen moeilijk te vermijden is. Hierbij denken we aan kantooromgevingen, openbaar vervoer, vluchten, car pooling, …

Maak duidelijk waar je ziekenhuis voor gaat

Met een eenduidig serviceconcept weet iedereen wat te verwachten van de organisatie. De ziekenhuiswereld is een concurrentiële omgeving waarin een duidelijke profilering belangrijk is om succesvol te zijn. Het kiezen voor een welbepaald serviceconcept maakt dat medewerkers, patiënten, doorverwijzers, leveranciers en andere stakeholders duidelijk weten waarvoor het ziekenhuis staat. Deze strategische keuze heeft zijn weerslag op organisatorisch niveau inzake aanbod, processen, contacten en personeelsbeleid, maar moet ook gelinkt zijn aan een weldoordacht communicatiebeleid.